KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

 

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy cégünk az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást teszi lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is.

Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.

A felvétel tárolásának helye: Cégünk székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 4.

A tárolás időtartama: 3 munkanap

A rendszert alkalmazó személye:

Rock Oil Kft.  Mohácsi Gábor ügyvezető, Baranczó Tibor ügyvezető

A rendszert üzemeltető személye:

Profi Cash, 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u 24. Sárközi Csaba ügyvezető

Az adatok megismerésére jogosult személyek: ügyvezetők, ügyvezető helyettes.

Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Ez alapján a törvényben írt feltételekkel ezen adatkezelésünkről tájékoztatást, adathelyesbítést, törlés, zárolás kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet. További részleteket illetően kérjük olvassa el a törvényt, amely megtalálható itt: www.njt.hu

ROCK OIL Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 4.